fbpx

ALT INDEN FOR VARMEPUMPER RING PÅ 70 60 54 60 - VI DÆKKER HELE DANMARK

Energitilskud

Der gives tilskud til én varmepumpe pr. adresse pr. bygning, som kræver opvarmning.
Hvis du accepterer tilskuddet, vil tilskudsbeløbet blive fratrukket prisen af din varmepumpe.

SUPPLERENDE LUFT-LUFT VARMEPUMPE

Helårsbolig opvarmet med olie eller gas: kr. 1.900,- (kondenserende kedel) Helårsbolig opvarmet med biokedel: kr. 1.200,- (ikke kondenserende) Helårsbolig opvarmet med traditionel el-varme: kr. 2.000,– BBR registreret sommerhus/Fritidshus med el-varme: kr. 600,-

Tilskudssatster varmepumper under 4 KW - huse over 80 m2

  • Olie 1.900 kr.
  • Gas - 1.900
  • El - 2.000 kr
  • Bio - 1.200

SUPPLERENDE LUFT-VAND VARMEPUMPE

Tilskud Oliefyr:

Oliekedel fra før 1978. Kedlen er tilsluttet en VVB . – Tilskud: 8.000 kr.
Ikke kondenserende oliekedel fra 1978 eller senere.
Kedlen er tilsluttet en VVB – Tilskud:
8.000 kr.
Kondenserende gas- eller oliekedel inkl. VVB – Tilskud: 6.000 kr

Tilskud Gasfyr:

Ikke-kondenserende kedelunit med gasblæseluft brænder
– kedlen er tilsluttet en VVB – Tilskud:
8.000 kr.
Åben gaskedel. Kedlen er tilsluttet en VVB – Tilskud: 8.000 kr.
Ikke-kondenserende lukket gaskedel.
Kedlen er tilsluttet en VVB – Tilskud:
7.000 kr.
Kondenserende gas- eller oliekedel inkl. VVB – Tilskud: 6.000 kr.

Tilskud Træpillerfyr:

Træpillekedel eller fastbrændselskedel fra før 2010. Kedlen er tilsluttet en VVB – Tilskud: 6.000 kr.
Træpillekedel eller fastbrændselskedel fra 2010 eller senere. Kedlen er tilsluttet en VVB – Tilskud: 4.500 kr.

Tilskud El varme

Elvarme og elvandvarmer – Tilskud: 3.000 kr.
El-radiatorer – Tilskud: 3.000 kr.
El-vandvarmer og Brændeovn – Tilskud: 6.000 kr

Energitilskud

Når du som husejer installerer en varmepumpe, er det en energiforbedring, og derfor kan du søge om CO2-tilskud. Du kan søge om tilskud til både luft til vand og luft til luft varmepumper. Det er blevet politisk bestemt, at energiselskaberne i Danmark skal tage del i at nedbringe vores samlede udslip af CO2. Derfor giver selskaberne et beløb udregnet på baggrund af den estimerede besparelse i kWh.
Varmeteamet har indgået et fast samarbejde med Brøndby Fjernvarme omkring opkøb af energibesparelser. Varmeteamet og Brøndby Fjernvarme sørger for, at du får 43 øre i tilskud pr. sparet kwh/år. Tilskuddet overføres direkte til vores kunders konto senest 30 dage efter, vi er færdige med opgaven. Et typisk tilskud vil ligge fra 5.000 kr. og op til 12.000 kr. alt afhængig af, hvad du får installeret, samt hvilken varmekilde varmepumpen erstatter i huset m.v.

Det er ikke helt ukompliceret at ansøge om CO2-tilskud, men vi hjælper dig naturligvis med at finde ud af, hvor meget energitilskud, du kan få til en given opgave. Derfor sørger Varmeteamet for at beregne tilskuddet til kunderne, når der fremsendes tilbud, så kan man nøjagtig se, hvor meget tilskud der kan opnås. Varmeteamet sørger også for at lave alt indberetningsarbejdet i forbindelse med tilskuddet, så vores kunder blot skal oplyse deres kontonummer, som tilskuddet skal overføres til.
I forbindelse med CO2-tilskud er det vigtigt, at du er opmærksom på, at du gerne må indhente tilbud fra håndværkere, men ikke indgå aftaler før du har været i kontakt med energiselskabet og fået grønt lys til at udføre arbejdet. Vi skal naturligvis nok sørge for, at der er helt styr på detaljerne, men det er nu stadig godt at være klar over præmisserne fra starten.

Kontakt os endelig for råd og vejledning om CO2-tilskud i forbindelse med dit projekt.